Məqsədimiz dayanıqlı insan inkişafında nailiyyətlərin əldə olunması üçün bacarıqların gücləndirilməsini,  iqtisadi artımın ətraf mühit və təbii sərvətlərə müsbət təsirinin  təmin olunmasını, layiqli iş imkanlarının inkişaf etdirilməsi üçün iqtisadiyyatın şəxaləndirilməsini təşviq etməkdir.