UŞAQLARIMIZ DÜZGÜN QİDALANIRMI?


Əslində bu sualu tez-tez vermək lazımdır, həm özümüzə, həm də ətrafımızda olan insanlara, axı bu sualın məsuliyyəti daha çox böyüklərə aiddir. Uşaqların qidalanmasındakı problemlər səhiyyə Nazirliyinin də diqqətini cəlb etmişdir. Odur ki, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi 2014-2020-ci illərin strateji planı üzrə Fəaliyyət Planını hazırlamışdır və həmin planın 7.2 bəndində vacib bir məqam öz əksini tapmışdır: «Xəstəliklərin profilaktikası haqqında vətəndaşların gigiyenik tərbiyəsi və təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi». Deməli məktəb yaşlı uşaqların düzgün qidalanması çox vacibdir və böyük diqqət tələb edir >>>>>>>

Добавить комментарий