Posted in Data jurnalistika nədir? Giriş kitab

Data jurnalistika (Məlumat Jurnalistikası) nədir?

Data jurnalistika (Məlumat Jurnalistikası) nədir? Şəkil 3.Parlament üzvlərinə çəkilən xərcləri dahqiq edin (The Guardian) Data jurnalistika nədir? Mən buna sadə bir cavab verərdim.: Bu məlumat…

Continue Reading...