Data jurnalistika nədir?

Data jurnalistika (Məlumat Jurnalistikası) nədir?

Data jurnalistika (Məlumat Jurnalistikası) nədir? Şəkil 3.Parlament üzvlərinə çəkilən xərcləri dahqiq edin (The Guardian) Data jurnalistika nədir? Mən buna sadə bir cavab verərdim.: Bu məlumat üzərində həyata keçirilən bir jurnalistikadır. Lakin bu hər şeyi demir. Həm “məlumat”, həm də “Jurnalistika” bir qədər mürəkkəb sözlərdir. Bəzi adamlar elə bilir ki, məlumat çox vaxt cədvəllər üzərinə salınmış …

Data jurnalistika (Məlumat Jurnalistikası) nədir? Read More »