Posted in Dərslik bircə baxışda Əsas məsələ kitab

Dərslik bircə baxışda

Dərslik bircə baxışda Data Jurnalistikası dərs vəsaitinin bütöv mündəricəsini özündə əks etdirən bu mükəmməl Posteri İnfoqrafika mütəxəssisi Lulu Pini hazırlamışdır. Şəkil 2. İlk baxışdan dərslik

Continue Reading...