Ölüm qazları

Şirvan şəhərində yerləşən bütün stasionar mənbələr atmosferi mütəmadi olaraq bərk hissəıciklər, qazlar və mayelər, kükürd anhidridi, karbon və azot oksidi, karbohidrogenlər, üzücü üzvü birləşmələrlə çirkləndirir.
Aidiyyatı qurumlar bu çirkləndirici maddələrin təmizlənməs ilə məşğul olsalar belə, qrafikdən məlum olur ki, İllər üzrə azot oksidin artıb -azalma səvyyyəsindən aslı olaraq ağ ciyər xəstəliklərindən ölənlərin sayı 221 nəfər, ən çox ölüm isə azot oksidin atmosferi daha çox cirkləndirdiyi vaxt olmuşdur.

Author: dataorg

25 thoughts on “Ölüm qazları

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.