admin

Pula görə hərəkət: Sərhəd Keçid Əməkdaşlığı

Şəkil 24. Tədqiqat lövhəsi (OCCRP) Araşdırıcı jurnalistlər və vətəndaşlar mütəşəkkil cinayətlərin açılmasında və hər bir gün milyonlarla insanların həyatına təsir edən korrupsiyaların faş olunmasında və bunun üçün bütün məlumatlara əlçatarlıq əldə olunmasında maraqlıdırlar. Dövlət və saysıa hesabsıa digər təşkilatlar tərəfindən yaraılmış çoxcildli informasiya mənbələri artıq əvvəlki illərdən fərqli olaraq hər bir vətəndaş üçün əlçatardır. Eyni …

Pula görə hərəkət: Sərhəd Keçid Əməkdaşlığı Read More »