Posted in Data Hekayələri Elxan Rəşidov Müəlliflər

Azərbaycana nə üçün turist az gəlir?!

Qonşu Gürcüstanla illər üzrə müqayisədə, Azərbaycana nə üçün az turist gəldiyini təhlil edən zaman, belə bir nəticəyə gəlirsənki, bunun təməlində inzibati əngəllər, yəni xaricilər üçün…

Continue Reading...