Posted in kitab Xəbər otağında

Hakatonda Xarici Mütəxəssisin qoşulması

Hakatonda Xarici Mütəxəssisin qoşulması Şəkil 22. Hakaton: Jurnalistlərlə yaradıcılar arasında əməkdaşlığa necə təkan verməli (foto Hayns Havinga) 2010-cu ilin martında Utrext əsaslı, rəqəmsal mədəniyyət təşkilatı…

Continue Reading...