Kaas və Mulvad: Yarımçıq Məzmun və Səhmdar qrupları