Posted in kitab Xəbər otağında

Kaas və Mulvad: Yarımçıq Məzmun və Səhmdar qrupları

Şəkil 26. Səhmdar media şirkətləri (Fagblaget3F) Səhmdar media yeni meydana gələn media nəzəriyyələri tərəfindən saya salınmayan bir bölmədir və onun istər onlayn şəbəkələr, istərsə də…

Continue Reading...
Posted in kitab Xəbər otağında

Kaas və Mulvad: Yarımçıq Məzmun və Səhmdar qrupları

Kaas və Mulvad: Yarımçıq Məzmun və Səhmdar qrupları Şəkil 26. Səhmdar media şirkətləri (Fagblaget3F) Səhmdar media yeni meydana gələn media nəzəriyyələri tərəfindən saya salınmayan bir…

Continue Reading...