Posted in kitab Xəbər otağında

Qardian databloqunun səhifələri arxasında

Qardian databloqunun səhifələri arxasında Şəkil 17. Qardian databloqunun yaradılması prosesi əyaniləşdirilmiş halda. ( Qardian qəzeti) Biz data bloqu yaradanda heç bilmirdik ki, bu xam materialdan,…

Continue Reading...