ANA SƏHİFƏKİTABƏVVƏLKİSONRAKI

Qayğı Evlərində Böhran

figs/incoming/03-NN.png
Şəkil 45. Xüsusi qulluq böhranla üzləşir (Financial Times)

Faynenşl Taymz-ın evdə xüsusi qulluq haqqında ir araşdırması göstərdi ki, bəzi özəl ədalət investorları yaşlı insanlara qayğını mənfəət maşınına çevirmiş, bir biznes modelinin insan dəyərlərini elə işıqlandırmışdır ki, bu investisiya (yatırım) insanlara xeyirxah qayğıya çevrilir. Təhlil vaxtında aparılmışdı, çünki, Sauzern Krossun maliyyə problemləri olduğu halda , ölkənin ən böyük qayğı evi operatoru rəhbərliyə gəlirdi.Dövlət on illiklər ərzindəqayğı sektorunda özəlləşmə istiqamətini inkişaf etdirmiş və biznes məqsədləri üçün özəl sektoru öz nəzarəti altında saxlamışdır.
Bizim sorğumuz Qayğı evlərini yoxlamaq üçün BK tənzimləyicisindən əldə etdiyimiz məlumatlar təhli etməklə başladı. Məlumat istimai idi, lakin onu istifadə oluna biləcək formatda almaq üçün inadkarlıq lazım idi. Məlumata qayğı evlərinin işinə dair mövcud olmayan dərəcələr, və buraya onların dövlətə məxsus olması, özəl olması və yaxud qeyri mənfəət sektoruna aid olması haqqında incələmələr daxil idi. Qayğının keyfiyyətinə baxan komissiya (CQC) 2010-cu ilin iyununa kimi dərəcələrə bölmüşüdü: 0 ulduz pis, 3 ulduz əla idi.
İlk addım məlumatın intensive təmizlənməsini tələb edirdi. Qayğnın Keyfiyyətinə Nəzarət Komissiyasının məlumatlarda kateqoriyalaşma var idi yekcins deildi. Bunu əvvəlcə Excel-dən istifadə etməklə düzəltdilər. Biz həm cabinet həm də telefon araşdırmasıyla bu cür evlərin özə ədalət qruplarına məxsus olub olmadığını müəyyən etdik. \maliyyə böhranından öncə qayğı evləri sektoru, özəl ədalət qrupları və əmlak investorları üçün cazibədar idi. Lakin onlardan bir neçəsi, məsələn, Sauzern Kross ciddi maliyyə çətinlikləri ilə üzləşdi. Biz çalışırdıq ki, özəl ədalət qruplarının qayğının keyfiyyətinə hansı təsiri olduğunu müəyyənləşdirək.
Nisbətən sadə Excel hesablamaları biz imkan Verdi ki, müəyyənləşdirək ki, dövlət himayəsində olan və qeyri mənfəət sektorundakı qayğı evləri özəl sektorakından daha yaxçı işləyir. Özəl ədalət qruplarına məxsus bəzi evlər orta səviyyədən yaxşı, bəziləri isə bir qədər pis işləyirdilər. Əsas hesabatlara, səhlənkarlıq hallarına, müxtəlif səviyyələr üzrə ödəniz tənzimləmələrinə daha dərindən nəzər salaraq öz təhlillərimizlə yaşlı adamlara qayğının aşağıdakı vəziyyətdə olduğunu aşkar etdik.

Bəzi məsləhətlər:

  • İlkin məlumatlar üzərində necə işləməyin barədə qeydlər aparın

  • İlkin məlumatın surətini alın və heç vaxt onu dəyişməyin

  • Məlumatı dönə dönə yoxlayın. Təhlili bir neçə dəfə aparın (əgər orada hər hansı bir analaşılmazlıq olarsa)

  • Əgər xüsusi şirkətlərin və yaxud şəxslərin adını çəkmisinizsə, onlara cavab vermə hüququ verin

Sintiya O’Mörçu, Financial Times

ANA SƏHİFƏKİTABƏVVƏLKİSONRAKI