ANA SƏHİFƏKİTABƏVVƏLKİSONRAKI

Hansı Maşın Modeli? MOT uğursuzluq dərəcələri

figs/incoming/03-CC.png
Şəkil 47. MOT uğursuzluq dərəcələri nəşr olundu (BBC)

2010-cu ilin yanvarında BBC MOT-da müxtəlif markalı maşınların keçid və uğursuzluq dərəcələri haqqında məlumat əldə etdi. Bu maşının salamat və işəyarayan olmasını yoxlayan bir testdir. 3 ildən artıq istifadə olumuş hər bit maşın ildə bir dəfə MOT-dan keçməlidir. Biz məlumatı VOSA, xaricdə MOT sisteminin Nəqliyyat Departamenti agentliyi ilə 18 aylıq mübarizədən sonra, informasiya azadlığı adı altında əldə etdik. VOSA bizim FOİ xahişimizi bu rəqəmlərə görə, kommersiya sirlərinin açaılacağı bəhanəsi ilə rədd etdi. Onlar iddia edirdilır ki, daha çox uğursuzluq dərəcəsi olan maşın istehsalçıları kommersiya baxımından ziyan görərlər. Hər halda, biz o vaxt informasiyanın açılmasını idarə edən İnformasiya kommissiyasına müraciət etdik. Bu ictimai maraqlara xidmət edərdi. VOSA biz müraciət etdikdən düz 18 ay sonra məlumatları nəşr etdi.
Biz eyni yaşda olan maşınları müqayisə edərək ən məşhur modellərə dair rəqəmləri təhlil etdik. Bu bir çox ziddiyyətləri üzə çıxardı. Məsələn, 3 yaşı olan maşınlar arasındaReno Meqanr-lərin 28 faizi testdə TOYOTA Corollanın 11%-nə qarşı uduzdu. Bu rəqəmlər televiziyada, radioda və onlayn xəbərlərdə verildi.
Bu məlumat bizə 1200 səhifəlik PDF sənəd formatında verilmişdi, sonra biz təhlil aparmaq üçün onu cədvəllər formasına çevirdik Öz nəticələrimizi bəyan etməklə yanaçşı, biz Biz EXCEL cədvəllərini hekayəmizlə yanaşı BBC News vebsaytında nəşr etdik (14 000 misralıq məlumat idi). Bu hər bir kəsə məlumata daxil olmaq və ondan istifadə etmək imkanı verdi. Nəticə belə oldu ki, başqaları bu məlumatları öz təhlilləri üçün istifadə edirdi. \bunu tələsik etməyə bizim vaxtımız yox idi. Bəzi hallarda bu bizim bu bizim texniki bacarıqlarımızı genişləndirərdilər. Buraya başqa yaşda olan maşınların da uğursuzluq dərəcələri daxil idi. Qeydlər fərdi modellərlə müqayisə olunurdu və bu başqa fərdi modellərin də nəticələrinə nəzər salmağa və bunun üçün araşdırıla biən məlumat şəbəkəsi yaratmağa imkan verərdi. Biz bu saytlardakı, onlayn xəbər heayələrimizə bu linkləri əlavə etdik ki, oxucularımız bu işdən faydalana bilsinlər.
Bu xam məlumatın məlumat -əsaslı hekayəni müşahidə etmək üçün nəşrinin bəzi üstünlüklərini göstərdi. Burada müəyyən istisnalar ola bilər. (Məsələn,əgər siz sonralar həmin məlumatdan başqa hekayələr üçün istifadə etməyi planlaşdırırsınızsa və hələlik onu özünüzdə saxlamaq istəyirsinizsə,) Ancaq ümumilikdə məlumatın nəşrinin bir çox mühüm faydaları ola bilər.

  • Sizin işiniz bəzi şeyləri üzə çıxarıb bu barədə insanlara danlşmaqdır. \əgər məlumatı əldə etməkdə müəyyən çətinlikləriniz olubsa, bu sizin keşməl olduğunuz yolun bir hissəsidir

  • Başqaları sizin unutduğunuz bəzi mühüm maraqlara ləkə sala bilər və yaxud, sizin hekayənizdə o qədər də əhəmiyyət kəsb etməyən bəzi detalları qabarda bilərlər.

  • Başqaları sizin işin üzərində məlumatın daha incələnmış təhlilini apara bilərlər. Rəqəmlərin təqdimatı və yaxud əyaniləşdirilməsi üçün müxtəlif metodlardan istifadə edə bilərlər., öz ideyalarından və texniki bacarıqlarından istifadə edərək, alternativ üsullardan istifadə edərək mlumatdan daha məhsuldar istifadə edə bilərlər.

  • Bu hesabatlılıqla aşkarlığın jurnalistika prosesində birləşdirilməsinin bir hissəsidir. Başqaları sizin metodları başa düşə bilər və istəsələr sizin işinizi yoxlaya bilərlər.

Martin Rozenbaum, BBC

ANA SƏHİFƏKİTABƏVVƏLKİSONRAKI