ANA SƏHİFƏKİTABSONRAKI

Məlumatın başa düşülməsi

figs/incoming/05-00-cover.png

Məlumatı əldə etdikdən sonra onunla nə edirsiniz? Nəyi axtarmalısınız? Hansı alətlərdən istifadə etməlisiniz? Bu bölmə sizin məlumat savadınızın artırılmasına xidmət edir. Rəqəmlər və statistika ilə işləmək üçün məsləhətlər verilir. Müxtəlif qarışıq formatlı, natamam, sənədləşməmiş məlumat şəbəkələri ilə işləmək üçün məsləhətlər verir. Biz məlumatlardan hekayələrin necə quraşdırılmasını, data jurnalistlərin seçdiyi alətlər, nəzərdən keçirdiyiniz mövzulara öz baxışlarınızı əavə etmək üçün əyaniləşdirmə zamanı məlumatdan necə istifadə etməli olduğunuz barədə mövzunu davam etdiririk.

Bu fəsildə nə vardır?

ANA SƏHİFƏKİTABSONRAKI